top of page

中秋節特輯

防火易仝人祝大家中秋節快樂

 


 

防火快訊: 中秋佳節安全提示每逢節日🏮人總係會多愁善感😔。臨近中秋節🎐, 抬頭一望明月🌕, 心裏面嘅情感就會傾倒而出🚿。好彩防火易🧯提咗小編無論幾感情用事💖都好, 都唔可以一時貪玩以身試法係中秋節煲蠟🕯️! 根據現行法例👨🏻‍⚖️, 任何人喺康文署場地煲蠟🪔即屬違法, 最高可判罰款$2000元💸及監禁14天🔒! 所以與其冒險玩火煲啦不如趁中秋節假期親友相聚聯誼啦!🎊🎉


 

Comments


bottom of page